Hotline : 091-268-1066 . khanhtungnamviet@gmail.com

PHẦN MỀM CỔNG THÔNG TIN ESPORTAL

08/06/2022 
Phần mềm giải pháp Cổng thông tin (Portal) tích hợp xây dựng hoàn toàn trên môi trường Web trong một giao diện thống nhất. Portal duy trì một hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet, với đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho một Web site chuyên nghiệp. 

Phần mềm giải pháp Cổng thông tin (Portal) tích hợp xây dựng hoàn toàn trên môi trường Web trong một giao diện thống nhất. Portal duy trì một hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet, với đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho một Web site chuyên nghiệp.

Công nghệ phát triển: .Net 2008
Tính ổn định, độ an toàn, bảo mật:  Portal có cơ chế locking nhằm ngăn ngừa xung đột xử lý dữ liệu trong quy trình nghiệp vụ đưa tin lên Website. Khả năng undo các thao tác đã thực hiện cho phép bảo vệ dữ liệu không bị mất do sai sót của người sử dụng. Việc sao lưu dự phòng dữ liệu trong phần mềm có thể thực hiện dễ dàng ở cả chế độ thủ công và chế độ tự động theo lịch đặt sẵn.
Tính năng nổi bật:
Đăng nhập một lần (single sign-on), 
Soạn thảo qua Web
Ghi nhật ký (logging)
Cơ chế phân tải (load-balancing) và chịu lỗi (fail-over)
Chức năng của phần mềm:
Công cụ xây dựng và quản lý nội dung website
Quản lý nội dung thông tin trên Website theo quy trình
Công cụ tìm kiếm
Khả năng đa ngữ
Có cơ chế thể hiện tin nổi bật
Tự động phân phát tin theo yêu cầu
Diễn đàn thảo luận (forum)
Tính năng cá nhân hoá
Quản lý thông tin bằng hệ thống cơ sở dữ liệu
Bảo mật và an toàn thông tin

 

Tin khác :