Khách hàng

Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long

Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long

Sở tài chính Hà Nội

Sở tài chính Hà Nội

Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trường Cao đẳng nghề An Giang

Trường Cao đẳng nghề An Giang

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Trường Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên

Trường Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên

Kinh doanh Miền Bắc
093.179.1888

Email: tungnk@namvietjsc.edu.vn

Hotline(24/7)
091.268.1066

Email: phuongntm@namvietjsc.edu.vn

Kinh Doanh Miền Nam
0943.243.355

Email: namviet.edu.tech@gmail.com

Top