SELECT n.ID, n.CatID, n.Headline, n.Description, n.ImageUrl, n.Tags, c.ContentDesk, n.Posted, c.CategoryName, c.XCode FROM CmsNews AS n INNER JOIN CmsCategory AS c ON n.CatID = c.CatID WHERE (n.Status = 1) AND (c.XCode LIKE N'giaiphap%') ORDER BY n.Posted DESC;xcode=giaiphap;catid=0
Nhóm tin tức
Hotline : 091-268-1066 . khanhtungnamviet@gmail.com
 • GIẢI PHÁP HỆ THỐNG SỐ HÓA TÀI LIỆU

  Việc lưu trữ tài liệu dạng bản cứng sẽ gặp phải một số những rủi ro như bị thất lạc tại liệu, sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm nếu như chúng không được lưu trữ đúng chỗ và khóa học, mặt khác không gian để kê những chiếc tủ lưu trữ các hồ sơ giấy tờ làm cho văn phòng thêm chật trội.
  Ngày  14  Tháng  07  Năm  2022
 • GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

  Phần mềm quản lý bệnh viện Namviethospital phục vụ tốt nhất cho việc phân tích điều hành tại bệnh viện, là hệ thống mở, thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống, dễ dàng nâng cấp khi có phiên bản mới. Kết nối, trao đổi thông tin với các bệnh viện khác trong khu vực, gửi báo cáo lên các Sở y tế..
  Ngày  08  Tháng  06  Năm  2022
 • Giải pháp dịch vụ công trực tuyến

  Các cơ quan và đơn vị nhà nước đang đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các thủ tục hành chính. Mục tiêu đến năm 2025 tất cả các văn bản, tài liệu và các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử
  Ngày  08  Tháng  06  Năm  2022