Sản phẩm

 • Hệ thống Quản lý Công văn ESDoM

  Hệ thống Quản lý Công văn ESDoM
  Phần mềm được xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất: Visual studio 2010 kết hợp cùng bộ công cụ Sharepoint Server và một số ứng dụng khác của Microsoft.
 • Phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ ESSoft

  Phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ ESSoft
  Toàn bộ các chức năng của phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ và đào tạo nghề được mô tả chi tiết theo các phân hệ.
 • Phần mềm Quản lý Tài Sản ESaM

  Phần mềm Quản lý Tài Sản ESaM
  Nhằm tăng hiệu quả quản lý trong cơ quan và doanh nghiệp, quản lý tài sản cố định tốt sẽ giúp cho cơ quan, doanh nghiệp tiết kiệm một số tiền khá lớn.
 • Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm OnTest

  Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm OnTest
  Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm là phần mềm dựa theo chuẩn trắc nghiệm hiện đại IRT, quản lý ngân hàng câu hỏi, sinh đề tự động, chấm điểm tự động, cho phép thi trên giấy và trên máy tính.
 • Phần mềm Thư viện điện tử - Thư viện số LibPro

  Phần mềm Thư viện điện tử - Thư viện số LibPro
  Phần mềm giải pháp Thư viện điện tử - Thư viện số hỗ trợ đầy đủ nhất các chuẩn nghiệp vụ thư viện của Việt Nam cũng như của Quốc tế.
 • Phần mềm Quản lý Khoa học ESCiM

  Phần mềm Quản lý Khoa học ESCiM
  Phần mềm quản lý quá trình thực hiện đề tài khoa học theo tiêu chí và nghiệp vụ từng loại đề tài theo qui chế của Bộ giáo dục đào tạo và Bộ Khoa học Công nghệ.
 • Phần mềm Quản lý Nhân sự HREdu

  Phần mềm Quản lý Nhân sự HREdu
  Phần mềm được xây dựng trên nền tảng nghiệp vụ theo chuẩn quản lý công chức nhà nước ban hành và các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ của Bộ Nội vụ và Bộ giáo dục đào tạo.
 • Phần mềm Cổng thông tin ESPortal

  Phần mềm Cổng thông tin ESPortal
  Phần mềm giải pháp Cổng thông tin (Portal) tích hợp xây dựng hoàn toàn trên môi trường Web trong một giao diện thống nhất. Portal duy trì một hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet
Kinh doanh Miền Bắc
093.179.1888

Email: tungnk@namvietjsc.edu.vn

Hotline(24/7)
091.268.1066

Email: phuongntm@namvietjsc.edu.vn

Kinh Doanh Miền Nam
0943.243.355

Email: namviet.edu.tech@gmail.com

Top