Tin tức

Nam Việt JSC tham gia  triển lãm, hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh tại Học Viện An ninh nhân dân”

Nam Việt JSC tham gia triển lãm, hội thảo khoa học “Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông..

Công ty Nam Việt tham dự sự kiện chào mừng Tân sinh viên trường Đại học Kiến Trúc.

Công ty Nam Việt tham dự sự kiện chào mừng Tân sinh viên trường Đại học Kiến Trúc.

Công ty cổ phần Giáo dục- Y tế Nam Việt chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Công ty cổ phần Giáo dục- Y tế Nam Việt chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG SỐ HÓA TÀI LIỆU

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG SỐ HÓA TÀI LIỆU

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Công ty  Tổ chức du lịch nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên tại Quảng Bình 2022

Công ty Tổ chức du lịch nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên tại Quảng Bình 2022

Kinh doanh Miền Bắc
093.179.1888

Email: tungnk@namvietjsc.edu.vn

Hotline(24/7)
091.268.1066

Email: phuongntm@namvietjsc.edu.vn

Kinh Doanh Miền Nam
0943.243.355

Email: namviet.edu.tech@gmail.com

Top