Tuyển dụng

[THÁNG 5/2023] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 5/2023] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

Tuyển nhân viên Lập trình Winform

Tuyển nhân viên Lập trình Winform

Tuyển nhân viên Lập trình Web

Tuyển nhân viên Lập trình Web

Kinh doanh Miền Bắc
093.179.1888

Email: tungnk@namvietjsc.edu.vn

Hotline(24/7)
091.268.1066

Email: phuongntm@namvietjsc.edu.vn

Kinh Doanh Miền Nam
0943.243.355

Email: namviet.edu.tech@gmail.com

Top