Tuyển dụng

[THÁNG 8/2023] Tuyển dụng Backend Dev (Python,.NET, C#) - Upto1700$

[THÁNG 8/2023] Tuyển dụng Backend Dev (Python,.NET, C#) - Upto1700$

[THÁNG 7/2023] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 7/2023] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 6/2023] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 6/2023] TUYỂN LẬP TRÌNH WEB DEVELOPER (.NET, C#, ASP.NET)

[THÁNG 6/2023] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO, NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

[THÁNG 6/2023] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO, NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

[THÁNG 5/2023] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO, NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

[THÁNG 5/2023] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO, NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

[THÁNG 5/2023] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

[THÁNG 5/2023] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kinh doanh Miền Bắc
093.179.1888

Email: tungnk@namvietjsc.edu.vn

Hotline(24/7)
091.268.1066

Email: phuongntm@namvietjsc.edu.vn

Kinh Doanh Miền Nam
0943.243.355

Email: namviet.edu.tech@gmail.com

Top